Kontrola nemocných - logo

Kontrola nemocných | Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců

CENÍK


Popis služby Cena
REGISTRACE jednorázový poplatek za vložení zákazníka do informačního systému, přípravu a zpracování dokumentů, zejména mandátní smlouvy a jejich příloh. 1.500,- Kč
KONTROLA STANDARD jednorázová kontrola je provedena od třetího dne od objednání. 250,- Kč
KONTROLA STANDARD+ opakovaná kontrola, první kontrola je provedena od třetího dne od objednání, kontrola je poté 1x zopakována (může být i týž den). 400,- Kč
OKAMŽITÁ KONTROLA jednorázová kontrola je provedena v den podání objednávky. Tyto objednávky jsou přijímány individuálně dle technických možností pracovníků kontroly. 700,- Kč
PŘÍPLATEK EXPRESS je účtován pro kontroly s požadavkem na kontrolu následující den. 150,- Kč
PŘÍPLATEK VÍKEND/SVÁTEK je účtován pro kontroly, které jsou objednány na dny pracovního volna. 300,- Kč
Při výjezdu delším než 20 km (cesta tam i zpět) od výjezdního stanoviště je účtováno cestovné. Za výjezdní stanoviště je považováno sídlo firmy resp. provozovna zákazníka. 6,- Kč/km
  • Ceny jsou uvedeny bez DPH.
  • Poslední aktualizace ceníku proběhla 1.1.2011.

KODEX ...

  • Kontrolní činnost je vždy prováděna šetrně a s respektem k soukromí zaměstnance, jeho rodinného života a nedotknutelnosti jeho obydlí.
  • Vstup kontrolního pracovníka do bytu nebo domu zaměstnance je kontrolním pracovníkům výslovně zapovězen.
  • Při provádění kontrolní činnosti jsou vždy respektovány dobré mravy ...
Více informací

ZÁKAZNICKÝ PŘÍSTUP

Uživatel:  
Heslo: