Kontrola nemocných - logo

Kontrola nemocných | Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců

PARTNEŘI WEBU


V případě zájmu o umístění zpětného odkazu nebo o umístění reklamní plochy (banneru, inzerátu, zprávy) nás kdykoliv kontaktujte na e-mailu info@raudo.cz

KODEX ...

  • Kontrolní činnost je vždy prováděna šetrně a s respektem k soukromí zaměstnance, jeho rodinného života a nedotknutelnosti jeho obydlí.
  • Vstup kontrolního pracovníka do bytu nebo domu zaměstnance je kontrolním pracovníkům výslovně zapovězen.
  • Při provádění kontrolní činnosti jsou vždy respektovány dobré mravy ...
Více informací

ZÁKAZNICKÝ PŘÍSTUP

Uživatel:  
Heslo: