Kontrola nemocných - logo

Kontrola nemocných | Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ


V současné době neprobíhá žádné výběrové řízení.


Informace pro zájemce o zaměstnání

Pokud jste si nevybrali žádné z nabízených volných pracovních míst nebo v tuto chvíli žádné pracovní místo nenabízíme a máte-li přesto zájem o zaměstnání ve firmě RAUDO – výrobní družstvo invalidů, můžete nám zaslat vyplněný dotazník pro zájemce o zaměstnání, který si můžete stáhnout zde Dotazník pro uchazeče o zaměstnání ve formátu MS Word, Dotazník pro uchazeče o zaměstnání ve formátu Adobe Reader

Poskytnutím osobních údajů obsažených v zaslaném životopise nebo v dotazníku pro uchazeče o zaměstnání dáváte souhlas s tím, aby je firma RAUDO – výrobní družstvo invalidů zpracovávala a uchovávala v personální databázi pouze pro účely náboru a výběru na volné pracovní pozice. Osobní údaje jakéhokoliv uchazeče o zaměstnání budou uchovány v databázi uchazečů po dobu max. 6 měsíců, pokud nebude ze strany uchazeče oznámena změna.

Zároveň potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.


Kontaktní adresa

RAUDO - výrobní družstvo invalidů
personální oddělení
Uničovská 370/19
787 01 Šumperk
e-mail: personalistika@raudo.cz

KODEX ...

  • Kontrolní činnost je vždy prováděna šetrně a s respektem k soukromí zaměstnance, jeho rodinného života a nedotknutelnosti jeho obydlí.
  • Vstup kontrolního pracovníka do bytu nebo domu zaměstnance je kontrolním pracovníkům výslovně zapovězen.
  • Při provádění kontrolní činnosti jsou vždy respektovány dobré mravy ...
Více informací

ZÁKAZNICKÝ PŘÍSTUP

Uživatel:  
Heslo: